Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Σάββατο 19/10/13 10πμ έως 2μμ στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα

            



Ο Δήμος Παλλήνης, δια μέσου της Τμήματος προστασίας & προαγωγής της δημόσιας Υγείας ,στα πλαίσια των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας(ΕΔΔΥΠΠΥ) διοργανώνει  το Σάββατο  στις 19/10/13 και ώρα 10πμ έως 2μμ στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα
της Παλλήνης ανοιχτή εκπαίδευση των δημοτών για βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και βασική υποστήριξη της ζωής και αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά .

Τηλ.επικοινωνίας: 2106600821,2106668888
Αρμόδια εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος:  6974020778