Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Συνάντηση Συλλόγου Εκπαιδευτικών και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Λυκείου Παλλήνης. Παρασκευή 15 Απριλίου.

Συνάντηση Συλλόγου Εκπαιδευτικών και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 1ου Λυκείου Παλλήνης. 

Παρασκευή 15 Απριλίου στις 13:00. 

Στη συνέχεια της πολύ καλής συνεργασίας μας με τη Διεύθυνση του 1ου Λυκείου, ορίστηκε συνάντηση με τον Σύλλογο εκπαιδευτικών και με εκπρόσωπο του Δήμου Παλλήνης με ανοικτή θεματολογία, ώστε να καταγραφούν όλα τα θέματα στα οποία ο Σύλλογος Γονέων μπορεί και πρέπει να παίξει τον θεσμοθετημένο του ρόλο.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Δ.Σ. να παρευρεθούν στην σημαντική αυτή συνάντηση.